Trang chủ / Thị trường / Yêu cầu kiểm định khắt khe nguồn gốc ôtô nhập khẩu

Yêu cầu kiểm định khắt khe nguồn gốc ôtô nhập khẩu

Yêu cầu kiểm định khó khăn cội nguồn ôtô nhập khẩu

Với xe xe ô tô đã bằng nhữnghn trước ngày 28/11/2016, thi hành kiểm định đối với hoàn cảnh không xuất trình C/O ở thời điểm nhập khẩu.

Hà Anh

Bộ Tài chính vừa đề nghị những tổ chức hải quan, thuế tăng cường công vụ quan sát đối với sản phẩm ôtô nhập khẩu.
Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị những tổ chức nói trên tăng cường quan sát, kiểm định cội nguồn đối với xe ô tô nhập khẩu. Đối với xe xe ô tô nhập khẩu (trừ xe ôtô nhập khẩu của những loại ưu đãi, miễn trừ ngoại giao) phải nộp chứng chỉ cội nguồn thành phẩm (C/O) tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định của Điều 13, Nghị định 19/2006/NĐ-CP và bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Cơ quan hải quan chỗ làm thủ tục hải quan có thái độ kiểm định khó khăn, đối chiếu những quy định về tính đúng quy nhữngh, mẫu dấu, chữ ký của C/O để làm thủ tục, hoàn cảnh có nghi ngờ cần trưng cầu chi phím định chữ ký, mẫu C/O, hoặc gửi văn bản, email bàn luận với nước cấp cội nguồn để xác minh cội nguồn xe.
Ngoài việc kiểm định C/O, tổ chức hải quan cần kiểm định mã số VIN và học hỏi trang số liệu electronic của những hãng xe ôtô để nắm số liệu chăm sóc công vụ quan sát. Trường hợp mã số VIN có biểu hiện tẩy xóa, mài mòn đóng mã số mới thì trưng cầu chi phím định để xác minh.
Với xe ôtô đã bằng nhữnghn trước ngày 28/11/2016, thi hành kiểm định sau bằng nhữnghn đối với hoàn cảnh không xuất trình C/O ở thời điểm nhập khẩu. Khi kiểm định tổ chức hải quan có thái độ kiểm định và xác minh cội nguồn cội nguồn theo quy định; kiểm định mã số VIN và học hỏi trang số liệu electronic của những hãng xe xe ô tô để nắm số liệu về cội nguồn, cội nguồn của xe ôtô nhập khẩu.
Cơ quan hải quan có thái độ tăng cường bàn luận số liệu về cội nguồn cội nguồn và chuẩn mực xe với tổ chức đăng kiểm có dính dáng. Bộ Tài chính đề nghị những tổ chức này tăng cường quan sát về trị chi phí tính thuế đối với xe ôtô nhập khẩu.
Trong những giai đoạn làm thủ tục bằng nhữnghn đối với xe ôtô nhập khẩu, tổ chức hải quan có thái độ kiểm định khó khăn về trị chi phí khai báo và phải được tham vấn chi phí ngay trong những giai đoạn làm thủ tục hải quan.
Cơ quan hải quan có thái độ xây dựng nhà xưởng thông tin cả nước và cung cấp trị chi phí khai báo hải quan cho tổ chức thuế nước ta và tổ chức thuế nước ta có thái độ xây dựng nhà xưởng thông tin cả nước và cung cấp chi phí xe ôtô trong nước của công ty nhập khẩu, chi phí tính thuế sử dụng đặc điểm khác biệt và chi phí tính lệ phí trước bạ của xe xe ô tô nhập khẩu cho tổ chức hải quan để đối chiếu, chăm sóc công vụ quan sát thuế.
Riêng đối với xe xe ô tô nhập khẩu chưa chấp dứt thủ tục hải quan, không được cho mang về giữ gìn tại kho bãi của người khai hải quan quá trình chờ bằng nhữnghn, đồng thời tăng cường thái độ kiểm định, quan sát đối với bộ hồ sơ tạm nhập, tái xuất; thời lượng, chỗ lưu giữ xe ôtô nhập khẩu theo Biện Pháp tạm nhập tái xuất.
Bộ Tài chính cũng đề nghị Tổng cục Hải quan định kỳ hàng tháng cập nhật và trọn vẹn nhà xưởng thông tin chi phí và tùy chọn thành phẩm bất hạnh về trị chi phí làm nhà xưởng để tham vấn chi phí của sản phẩm xe ôtô nhập khẩu sát với chi phí hiện thực trên chỗ giao dịch.
Đồng thời đề nghị rà soát để sửa đổi, tăng cường những quy trình nghiệp vụ về thủ tục hải quan và kiểm định sau bằng nhữnghn đối với sản phẩm xe ôtô nhập khẩu để bảo đảm quan sát khó khăn, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Kiểm tra Đồng

Thủ tướng: “Không để lạm phát quá 5%”

Đối với những hư hỏng của năm 2017, Thủ tướng đề nghị những bộ lãnh …